Analysera - Communication & Management

Välkommen!

Välkommen till Analysera Communication och Management. Tillsammans vässar vi visioner, mål och affärsidé och ger er den språngbräda som behövs för att nå drömmarna om en framgångsrik verksamhet!

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling
Varumärkes- och visionsarbete
Affärsmannaskap
Marknadsstrategi
Säljutveckling
Kundservice

Bild: Ledarskap

Ledarskap

Ledarskapsutveckling
Intern effektivitet
Förändringsledning
Teamutveckling
Chefscoaching
Rekrytering

Kommunikation

Strategisk kommunikation
Varumärkesprofilering
City-branding
Kriskommunikation
Grafisk profilering
Språket som verktyg

Om oss

De senaste 20 åren har Analyseras huvudsakliga verksamhet varit strategisk kommunikation, PR och marknadsföring. Sedan 2014 har vi utökat verksamheten med affärsutveckling och ledarskapsutveckling.

Affärsutveckling och kommunikation hör ihop – det handlar om att skaffa sig kunskap om kunder, konkurrenter och omvärld för att kunna optimera sitt sortiment och välja kostnadseffektiva marknadsföringskanaler. Det handlar om att se trender och ifrågasätta invant beteende för att hitta de smartaste vägarna till framgång. Men också om att ”leva” företagets kultur och varumärke, att skapa förtroende genom att leva upp till de förväntningar som finns, att ta till vara de anställdas olika personligheter på ett bra sätt för att skapa gemenskap och engagemang. Och att nå ut med rätt budskap, i rätt kanal, på rätt sätt – alltid.

 

Management

Sune Lundberg är expert på strategisk marknadsföring, affärsutveckling och förändringsprocesser. Med stor lyhördhet, kunskap och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom såväl livsmedels- som läkemedelsindustrin (och som VD för Malmö Redhawks 1999-2001) leder han dig rätt. Sunes specialitet är framförallt strategisk marknadsföring, men även affärsutveckling, teamutveckling och förändringsprocesser. Sune är beteendevetare och certifierad inom Siegel HR och e-stimate ApS personlighetsprofiler. 

 

Anna Envall LundbergCommunication

Anna Envall Lundberg har arbetat med strategiska kommunikationsfrågor i egen regi i 20 år. Med kommunikativa insatser hjälper hon individer, företag och organisationer att förbättra sin image och profil, konkurrenskraft och lönsamhet, men också att kommunicera rätt när krisen är ett faktum.

Gemensamt för samtliga projekt är att Anna gärna arbetar nära kunden för att tillsammans hitta den bästa kommunikationslösningen, var sig det i slutändan blir en reklamkampanj, en broschyr, en webbplats, en informationsfilm eller någon annan kommunikationsinsats.

Våra tjänster

Alla företag är unika. Och vägen till tillväxt och lönsamhet ser olika ut beroende på bransch. Men, i takt med att arbetsgrupperna blir mobila ändras också sättet att kommunicera med varandra – både inom företaget och med kunderna. Det här gör också att ledarskapet måste förändras. Här går affärsutveckling och kommunikation hand i hand. Genom vår specialistkompetens från olika områden och mångåriga ledarerfarenhet kan vi täcka in ert företags/organisations olika behov.

Bild: Öka affärsnyttan

Strategisk kommunikation

Ett professionellt kommunikationsarbete ökar förståelsen för er verksamhet och era affärsmål. Det bygger också en värdegemenskap, både inom er organisation och i relationen med er omvärld.

Vi hjälper dig att göra din kommunikation enklare och effektivare. Från idé till utformning och genomförande. Vi ger dig verktyg så att du kan förbättra ditt företags/din organisations image och profil, konkurrenskraft och lönsamhet med kommunikativa insatser. Tillsammans analyserar vi era behov och skapar bärande budskap.

Bild: Öka affärsnyttan

Varumärkesutveckling

Starka varumärken väcker känslor, skapar förväntningar och har ett starkt symbolvärde.

Med en genomarbetad grafisk profil skapar man ett starkt och tryggt varumärke som i förlängningen leder till trognare kunder. Varumärkesutvecklingen sker steg för steg utifrån era behov, er marknad och målgrupp!

Gemensamt för samtliga projekt är att vi gärna arbetar nära kunden för att tillsammans hitta den bästa kommunikationslösningen, var sig det i slutändan blir en reklamkampanj, en broschyr, en webbplats, en informationsfilm eller någon annan kommunikationsinsats. 

Bild: Öka affärsnyttan

Marknadsföring

Affärsutveckling och strategisk marknadsföring handlar om att skaffa sig kunskap om kunder, konkurrenter och omvärld för att kunna optimera sitt sortiment och välja kostnadseffektiva marknadsföringskanaler.

Men det handlar också om att se trender och ifrågasätta invant beteende för att hitta de smartaste vägarna till framgång. 

Vi blir ditt bollplank. 

Bild: Öka affärsnyttan

Förändringsledning

Med stor lyhördhet, kunskap och gedigen erfarenhet från de flesta befattningar inom näringslivet leder vi dig rätt. Du får professionell hjälp att lyfta både dig själv och din verksamhet till nästa nivå. 

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning från olika branscher och med Siegel HRs utbildningsprogram inom försäljning, förhandling, ledarskap och kommunikation, så är vi den optimala partnern när ni vill utveckla er personal och organisation.

Vi erbjuder även professionella personlighetstester, teamprofiler och HR-analyser enligt e-stimates beprövade metoder. 

Bild: Öka affärsnyttan

Affärsutveckling

Våra konsulttjänster fokuserar på de utmaningar ditt företag står inför. Vi har bra verktyg och effektiva metoder för att hjälpa dig med nödvändiga analyser och strategier. Tillsammans vässar vi visioner, mål och affärsidé och ger dig den språngbräda som behövs för att nå drömmarna om en framgångsrik verksamhet. Med små medel kan man skapa stora resultat!

Vi bistår även med karriärcoachning, rekryteringshjälp och mentorskap. 

Bild: Öka affärsnyttan

Senior advisor

Behöver ni en senior advisor till er styrelse eller ledningsgrupp? Vi har många års erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning, säljledning och strategisk kommunikation i ett ledningsperspektiv.  

Vi hjälper även dig som företagsledare att leverera resultat i toppklass. Tillsammans sätter vi fokus på rätt strategiska områden och bidrar till att implementering och förändring sker enligt plan. 

Nyheter

Ta en titt bland våra nyheter så ser du vad som är på gång just nu. Mer utförlig information om våra kunder hittar du under Referenser.

 

nyheter-marco.jpgVarumärkesutveckling Marco Smedberg

Analysera Communication har fått uppdraget att designa, utveckla och marknadsföra varumärket Marco Smedberg Historia. Marco Smedberg Histora drivs av Marco Smedberg – militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör i tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling. Marco är flitigt anlitad som föredragshållare och håller även utbildningar, workshops och slagfältsguidning. Hans krönikor är uppskattade och har en stor läskrets. På Marco Smedbergs nya hemsida har vi samlat information om böcker, föredrag och event. Vi kommer även att publicera artiklar och krönikor signerade Marco Smedberg.

Nytt är också att Marco Smedberg i samarbete med såväl Winberg Travel som Världens Resor under året startar upp resor till flera historiskt intressanta krigsskådeplatser.

Ta en närmare titt på Marco Smedbergs hemsida!

 

nyheter-siegel.jpgEffektiv förhandling och kommunikation

Vill du bli en effektiv förhandlare? Intresserad av att skapa långvariga relationer? Vill du bygga tillit och nå längre i dina förhandlingar, diskussioner och samtal?
Är det dags att förbereda och planera din förhandling så alla parter uppnår bättre resultat?

Analysera Management AB i samarbete med Enjoy the Silence AB och Elicc AB, är ackrediterade huvudtränare för Siegel-HR GmbH´s utbildningar i Norden. Vi har under våren genomfört tre tvådagarskurser i steg 1 och två endagskurser i steg 2. Utbildningarna hålls i våra lokaler på Dragörkajen i Limhamn.

Läs mer om utbildningen, ta del av våra konsultprofiler och referenser!

 

nyheter-eifab.jpgVarumärkesprofilering och marknadsstrategi Eifab

På uppdrag av Eifab – Eslövs Industrifastigheter har Anna Envall Lundberg på Analysera Communication under 2015 tagit fram en varumärkesprofilering och marknadsstrategi för Eifab. Kollegan Håkan Sandbring har tagit samtliga foton och gjort ett mäss-bildspel. I uppdraget ingick bland annat att intervjua Eifabs hyresgäster som på ett eller annat sätt fått hjälp att växa och utvecklas i lokalerna. Tidigare har Analysera Communication tagit fram riktlinjer för företagets grafiska profilering.

Referenser

Vi på Analysera har enskilt och tillsammans arbetat med många företag, organisationer och projekt genom åren. Bläddra bland referenserna nedan och läs mer genom att klicka på varje rubrik så fälls texten "ner".

Bild: ebo – eslövs bostads ab

Analysera Management

Prefered Partner: SIEGEL HR SCHWEIZ
Prefered Partner: E-STIMATE ApS DANMARK

Analysera Management företräder sedan april 2014 det internationella konsulthuset Siegel HR med säte i Schweiz. Tillsammans med sina konsultkollegor inom Siegel HR, håller Sune Lundberg öppna och skräddarsydda utbildningar inom förhandling, sälj, ledarskap och teamutveckling. 

Analysera Management är sedan april 2014 även Prefered Partner till e-stimate ApS från Danmark. e-stimate ApS utvecklar och levererar professionella personlighetstester, teamprofiler och HR-analyser. e-stimate framgångsrika HR-verktyg används inom rekrytering, teamutveckling, organisationsutveckling och vid coaching och feedback av både individ och team.

Bild: ebo – eslövs bostads ab

Eslövs Bostads AB – ebo

VARUMÄRKESPROFILERING
KOMMUNIKATION
MARKNADSFÖRING

Ett varumärke är som ett hus. Det ska ritas, byggas och användas av många under en lång tid. Det ska ha ett eget utseende, en profil som man lätt kan känna igen. Man ska, precis som till sin bostad, ”hitta hem” och känna trygghet när man ser det. ebo är ett sådant varumärke.

Under det senaste fyra åren har Analysera bistått ebo med varumärkesprofilering, marknadsföringsmaterial, annonsmaterial och bostadskataloger. Vi har även producerat årsredovisningen och den kvartalsvisa kundtidningen ”Välkommen hem”. Allt grafiskt material har gåtts igenom och fräschats upp och samtliga texter har språkgranskats.

Uppdrag

 • grafisk profil
 • varumärkesstrategi
 • trycksaksproduktion
 • språkgranskning

Läs mer om ebo

Bild: ebo – eslövs bostads ab

Malmö stad

KRISKOMMUNIKATION
MEDIETRÄNING
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

 

KRISKOMMUNIKATION: I samarbete med Avdelningen för trygghet och säkerhet, ATOS, har Anna Envall Lundberg under flera år utvecklat Malmö Stads långsiktiga arbete med kriskommunikation. I arbetet ingår såväl strategiskt kommunikationsstöd som rapporter och kreativt projektledningsstöd:

MEDIETRÄNING: I samarbete med Anna Holm PR & Kommunikation har Anna Envall Lundberg genomfört medieträningar med bland annat Fosie Stadsdelsförvaltning och Stadsbyggnadskontoret.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE: I samarbete med Malmö stad (Avdelningen för trygghet och säkerhet, ATOS) utvecklar Anna Envall Lundberg och Bengt Rasmusson på Portal413 ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det ska kunna hantera upp till 800 verksamheter och ca 4000 användare.

Lista på uppdrag i Malmö stad genom åren:

 • Ansvarsfördelning skadekostnader
 • Boendetrygghet
 • Central krisledningsplan
 • Evenemangssäkerhet
 • Fem fokus (samarbete med polisen)
 • Fjärrvärmeprojektet (i samarbete med LTH och Energimyndigheten)
 • KIM Kriskommunikation i ett Mångkulturellt Malmö
 • Krisstöd
 • Risk och Sårbarhetsanalyser
 • Styrel (i samarbete med Energimyndigheten)
 • VMA-kampanj (i samarbete med Räddningstjänsten Syd)

   

   

Bild: ebo – eslövs bostads ab

Bränneriets Gård

LOGOTYP & GRAFISK PROFIL
HEMSIDA
MARKNADSFÖRING

Anna Envall Lundberg har under ett par år haft uppdraget att utveckla varumärket Bränneriets gård. Lantbrukarparet Anders och Margitha Nilsson har förvandlat det gamla andelsbränneriet i Nöbbelöv till en fullskalig grönsakshandel. Under 2013 öppnades den fräscha gårdsbutiken med mathantverk från gårdens odlingar. Under 2014 ska verksamheten utökas med ett kafé.

Anna har producerat Bränneriets logotyp och grafiska profilmanual, designat etiketter till syltburkar och saftflaskor, producerat annonser och designat skylt, besökskort och hemsida.

Bränneriet startade med en "visitkortshemsida" – en enkel sida på nätet – som ett visitkort, helt enkelt. Till det  har de kopplat ett nyhetsbrev för att lättare kunna kommunicera med kunder. Under 2014 kommer de i takt med övriga tjänster, även att utveckla hemsidan och dess innehåll. För hemsidan och dess utveckling svarar Portal413-kollegan Bengt Rasmusson. Och fotona har Håkan Sandbring tagit.

Till Bränneriets Gård »

Bild: ebo – eslövs bostads ab

Eslövs kommun

KOMMUNIKATIONSPLAN
ÅRSREDOVISNINGAR
HEMSIDA

På uppdrag av Eslövs kommun tog Anna Envall Lundberg och Håkan Sandbring på Portal413 under 2011-2012 fram en profilbroschyr för besökare, boende och nyinflyttade kallad Adress Eslöv. Broschyren uppdaterades under 2013. För Eslövs kommun har Anna Envall Lundberg även gjort kommunens årsredovisning, kommunikationsplan och grafisk profilmanual för Eslövs 100-årsjubileum, och Anna och Bengt Rasmusson har producerat hemsidan Eslöv Lyser mm.

Uppdrag

 • Kommunikationsplan Eslövs 100-årsjubileum
 • Grafisk profilmanual Eslövs 100-årsjubileum
 • Årsredovisning (2007, 2008, 2009, 2010)
 • Profilbroschyr (Form, foto och text)
 • Hemsida "Eslöv Lyser"
Bild: ebo – eslövs bostads ab

WellbeMed

PROFILERING AV NYA PRODUKTER
VARUMÄRKES- OCH VISIONSARBETE
MARKNADSSTRATEGI

Anna Envall Lundberg och Sune Lundberg har i uppdrag att se över den strategiska kommunikationen och varumärkesstrategin för företaget WellbeMed. Uppdraget innefattar även varumärkesstrategi för de produkter som företaget arbetar med att att lansera samt hur företagsnamnet kan kombineras med dessa.

I uppdraget har följande moment ingått:

 • logotyp och grafisk profilering för företaget
 • design av produkter (förpackningar etc)
 • design av hemsidor
 • marknadssegmentering, analys och strategi
 • marknadsanalys i form av genomförd fokusgrupp
 • produktkalkyler och prisstrategier
 • lanseringsmodeller och förslag på lanseringsstrategi
Bild: ebo – eslövs bostads ab

Trivector AB

GRAFISKA RAPPORTER
ÅRSREDOVISNINGAR
BOKPRODUKTION

Trivector Traffic arbetar som konsulter, forskare och utvecklare, med målet att skapa ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem.

Anna Envall Lundberg har under flera års tid bistått Trivector Traffic med grafiska rapporter och årsredovisningar (exempel: TransportMistra, Västtrafik, Sjuhärad, Fyrbodal).

Under våren 2013 producerade Anna på uppdrag av Trivector och Klimatforskningsprogrammet LETS 2050 vid Lunds Universitet en bok – I ljuset av framtiden – Styrning mot nollutsläpp 2050. Under våren 2014 producerades den engelska slutrapporten som Anna designade.

Bild: ebo – eslövs bostads ab

BA Bygg Fastigheter

VARUMÄRKES- OCH VISIONSARBETE
STRATEGISK KOMMUNIKATION
GRAFISK PROFILERING MM

Anlysera har genom Portal413 fått uppdraget att utveckla varumärket BA Bygg och arbetat fram deras nya namn BA Bygg Fastigheter, ny logotyp, grafisk profil, extranät för tidrapportering samt ny hemsida

Följande delar har ingått i det nya varumärkesarbetet:

 • Nytt samlingsnamn
 • Ny logotyp
 • Grafisk profil & manual
 • Bilder på hela fastighetsbeståndet, kundreferenser, miljöbilder och ägarna
 • Hemsida
 • Digitalt nyhetsbrev
 • Tidrapporteringssystem
 • Marknadsföringsstrategier
Bild: ebo – eslövs bostads ab

Scan Filter

VARUMÄRKESPROFILERING
STRATEGISK KOMMUNIKATION
MARKNADSSTRATEGI

Scan Filter i Eslöv tillverkar miljövänliga kaffefilter, bakformar och bakrelaterade produkter i miljövänligt papper för detaljhandel, storhushåll och industribagerier. I början på 2014 fick Analysera och kollegorna på kommunikationsnätverket Portal413 i uppdrag att ta ett helhetsgrepp på företagets grafiska profil och uppdatera logga, hemsida, annonser med mera. Gå gärna in på Scan Filters hemsida och titta! Här får ni en tydlig överblick över företagets sortiment av miljövänliga kaffefilter och bakformar. .

Uppdrag

 • strategiskt kommunikationsarbete
 • varumärkes- och visionsarbete
 • ny hemsida, ny logotyp och nytt profilmaterial
Bild: ebo – eslövs bostads ab

Eslövsboken

SÅLD I 10 000 EXEMPLAR
LANSERING ESLÖV 100 ÅR
PROJEKTLEDNING, IDÉ OCH DESIGN

Boken Eslöv nästa – nästa Eslöv speglar stadens historia, sägner, roliga och underhållande händelser men också dess framväxt till den moderna stad Eslöv är idag. Boken innehåller såväl gamla foton och miljöer från förr liksom nytagna bilder från hur staden ser ut idag. Texterna är skrivna av den välkände TV-profilen Jesper Aspegren.

Anna Envall Lundberg och Håkan Sandbring har tagit fram koncept, idé, design och foto och projektlett produktionen från ax till limpa.

Första upplagan av boken såldes slut på ett par månader! Den andra upplagan kom i maj 2011 och boken hade fram till 2012 års slut sålts i 10 000 exemplar.

Enstaka böcker finns kvar till försäljning på Kindvalls bokhandel och på Antikvariat Källaren. Eslövs kommun äger även en upplaga böcker som delas ut till nyinflyttade i kommunen.

Bild: ebo – eslövs bostads ab

Cardell Consulting

VARUMÄRKESPROFILERING
KONCEPTDESIGN
BOKPRODUKTION
 

Cardell Consulting är ett organisationskonsultföretag som är specialiserade på företagskultur i företag. 

Analysera har genom kommunikationsnätverket Portal413 bland mycket annat arbetat fram en grafisk profilering och varumärkesstrategi för företaget, tagit fram konceptlogotyper och utvecklat en omfattande hemsida. 

Anna Envall Lundberg har dessutom formgett boken "Red Matters".  

Uppdrag

 • varumärkesprofilering
 • grafisk profil
 • webbdesign
 • konceptlogotyper
 • nyhetsbrev
 • bokproduktion
Bild: ebo – eslövs bostads ab

Herbert Felixinstitutet

STRATEGISK KOMMUNIKATION
HEMSIDESPRODUKTION
TRYCKSAKSPRODUKTION MED MERA

Kommunikationsnätverket Portal413 har under ett par år haft i uppdrag att förstärka Herbert Felixinstitutets kommunikation i ord, bild och form. Den nya uppfräschade hemsidan har en genomtänkt design och teknisk uppbyggnad. Till hemsidan har en modern nyhetsbrevsfunktion knutits. Portal413 arbetar förutom med hemsidan även med strategisk kommunikation och produktion av grafiskt material.

Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss via brev, telefon eller e-post (se sidfoten nedan).

Analysera Communication AB
Anna Envall Lundberg + 46 70 899 21 50

Analysera Management AB
Sune Lundberg + 46 70 257 82 29

Besöksadress
Medborgarhuset, Återvändsgränd 1, Eslöv

Postadress
Västergatan 48, 241 31 Eslöv

Affärsutveckling och kommunikation hör ihop – det handlar om att skaffa sig kunskap om kunder, konkurrenter och omvärld för att kunna optimera sitt sortiment och välja kostnadseffektiva marknadsföringskanaler. 

Strategisk kommunikation
Förändringsledning
Varumärkesutveckling
Marknadsföring
Affärsutveckling